Contacto

Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo
Oficina I+D (OTRI)
· Universidade de Vigo
Edificio CACTI – Campus Universitario S/N
36310 – Vigo

T. 986 818 651
F. 986 812 140
otri12@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/otri/ucc

Advertisements

%d bloggers like this: